Vanuatu

M88

โบนัสต้อนรับ 100% สูงถึง 1,788 บาท เทิร์น 18 เท่า

ใบอนุญาตคาสิโนออนไลน์ Vanuatu ที่ได้รับความเชื่อถือในระดับสูงจากผู้ประกอบการและผู้เล่นทั่วเอเชีย โดยในการจดทะเบียนเพื่อถือครองใบอนุญาตคาสิโนออนไลน์จากที่นี่ ผู้ประกอบการจะต้องคำส่งคำขอเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ ผ่านมาตรฐาน พร้อมชำระค่าธรรมเนียมรายปีตามประเภทของธุรกิจที่เปิดให้บริการ

ข้อบังคับในวานูอาตูเริ่มต้นในปี 1989 เมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติลอตเตอรี่ ประเทศนี้เป็นหนึ่งในประเทศแรก ๆ ที่ควบคุมธุรกิจการพนันแบบโต้ตอบ ไม่กี่ปีต่อมา เอกสารควบคุมที่สำคัญอีกฉบับมีผลบังคับใช้ ได้แก่ พระราชบัญญัติควบคุมคาสิโน มาพร้อมกับพระราชบัญญัติการเล่นเกมปี 2000 ข้อบังคับเหล่านี้กลายเป็นหลักสำคัญของกฎหมายการพนันในวานูอาตู