นโยบายการใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้เป็นบริการของ ThaiCasinosReviews และใช้งานคุกกี้ในการช่วยแยกแยะรูปแบบการใช้งานเว็บไซต์ของท่านจากผู้ใช้งานรายอื่น ๆ การใช้งานคุกกี้เป็นการทำให้มั่นใจว่าผู้ใช้งานทุกรายจะได้รับประสบการณ์ที่ดีจากเว็บไซต์ของเรา หากท่านใช้งานเว็บไซต์นี้ต่อไป เราถือว่าท่านได้ยินยอมให้ ThaiCasinosReviews ใช้งานและติดตั้งคุกกี้ไว้ในเบราว์เซอร์ของท่านแล้ว

1. คุกกี้คืออะไร

คุกกี้คือไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่จะบันทึกข้อมูลและการตั้งค่าต่าง ๆ ตามที่ท่านได้ตั้งไว้บนเว็บไซต์ คุกกี้จะช่วยให้เว็บไซต์สามารถจดจำตัวตนของท่านและอุปกรณ์ของท่านบนเว็บไซต์ได้

2. ประโยชน์ของคุกกี้

คุกกี้ช่วยให้ทาง ThaiCasinosReviews ทราบได้ว่าท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์ส่วนใดและช่วยให้เราสามารถนำข้อมูลดังกล่าวมาปรับปรุงเว็บไซต์้เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ในการใช้งานและตอบสนองความต้องการได้ดีขึ้น นอกจากนี้ คุกกี้จะช่วยให้ท่านสามารถเข้าถึงบริการด้วยค่าที่ตั้งไว้ทุกครั้ง หากลบคุกกี้ การตั้งค่าทุกอย่างจะกลับไปเป็นค่าเริ่มต้น

3. การใช้งานคุกกี้

ThaiCasinosReviews จะใช้งานคุกกี้ 4 ประเภท ดังนี้ แต่ไม่เป็นการจำกัดประเภทคุกกี้ที่อาจใช้งานเพิ่มในอนาคต

  • คุกกี้ประเภทที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง (Strictly Necessary Cookies):
    คุกกี้ประเภทนี้ทำให้ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้งานในเว็บไซต์ของ ThaiCasinosReviews ได้อย่างปลอดภัย การปฏิเสธคุกกี้ประเภทนี้จะทำให้เว็บไซต์ไม่สามารถทำงานได้เลย
  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/วัดผลการทำงานของเว็บไซต์ (Analytical/Performance Cookies):
    คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้เราสามารถเก็บข้อมูลเชิงสถิติประการต่าง ๆ ได้ เช่น จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ พฤติกรรมในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ เป็นต้น เพื่อปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ให้มีคุณภาพและเหมาะสมขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นเครื่องมือช่วยทำให้เราสามารถปรับแต่งเว็บไซต์ให้ตอบสนองพฤติกรรมการเข้าใช้งานของผู้ใช้งานแต่ละรายได้
  • คุกกี้เพื่อการทำงานของเว็บไซต์ (Functionality Cookies):
    คุกกี้ประเภทนี้จะจดจำตัวผู้ใช้งานเพื่อแสดงเนื้อหาหรือเพื่อเก็บข้อมูลเชิงตั้งค่าแบบเดิมเอาไว้ เช่น ภาษา ภูมิภาค หรือขนาดของตัวอักษรที่แสดงบนหน้าเว็บ

4. วิธีปิดการทำงานของคุกกี้

ท่านสามารถปิดไม่ให้คุกกี้เก็บรวบรวมข้อมูลได้ผ่านการตั้งค่าบนเบราว์เซอร์ของท่าน รวมถึงการตรวจดูการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวเพื่อระงับการรวบรวมข้อมูลโดยคุกกี้ในอนาคต (รายละเอียดเพิ่มเติมจาก AboutCookies.org) อย่างไรก็ตาม เว็บไซต์ของ ThaiCasinosReviews จำเป็นต้องมีการใช้คุกกี้บางประเภทเพื่อให้บริการบางประการ หากท่านปิดการทำงานคุกกี้ประเภทนั้น ท่านอาจไม่สามารถใช้งานฟังก์ชันบางอย่างได้ อาจใช้งานได้อย่างไม่ราบรื่น หรืออาจไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์ของเราได้เลยทั้งหมด